อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพในส่วนของพระตำหนักดอยตุง

 อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพในส่วนของพระตำหนักดอยตุ

 

 

 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพในส่วนของพระตำหนักดอยตุง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระตำหนักดอยตุงให้เป็นที่รับรู้และสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 

ส่วนท่องเที่ยวดอยตุง

 

Visitors: 764,315