ดีเดย์ 3 ม.ค. 66 คุมเข้มภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร เพิ่ม 5 รายการต้องได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ดีเดย์ 3 ม.ค. 66 คุมเข้ม “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร”
 
 
เพิ่ม 5 รายการต้องได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมประกาศให้ “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้มาตรฐาน เพิ่มเติมอีก 5 รายการ แบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำเฉพาะชั้นที่สัมผัสกับอาหาร เนื่องจากเป็นภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนลงสู่อาหารได้ เช่น สารตั้งต้นที่ใช้ทำพลาสติก โลหะหนักที่อยู่ในสารเติมแต่ง หรือสีที่ใช้ทาเคลือบภายนอก เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ 3 ม.ค. 66

1. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
2. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
3. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารที่ทำจากอะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
4. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่น (ใช้ซ้ำได้)
5. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า จะต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำและนำเข้า หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย
-กรณีทำโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-กรณีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ผู้ใดมีไว้เพื่อจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
Visitors: 1,058,710