มาตรการ COVID Free Setting 3 ภาคส่วน

มาตรการ COVID Free Setting 3 ภาคส่วน
 
1. ประชาชน
- ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention
- ประเมินความเสี่ยงสม่ำเสมอ ผ่าน Thai Save Thai
2. ผู้จัดกิจการ/ ผู้ประกอบการ
- มาตรการ COVID Free Setting ผ่าน Thai Stop COVID Plus
- คัดกรองผู้ใช้บริการ
3. คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
- ควบคุม กำกับ
- มาตรการ COVID Free Setting
 
 เข้มงวดทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม ทุกโอกาส รับผิดชอบร่วมกันทั้งสังคม ให้ทุกคนปลอดภัย
Visitors: 575,187