แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้นผ่านหน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. คลินิกเอกชน ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจ ATK ฟรี
 
 
กระจาย 8.5 ล้านชิ้นผ่านหน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. คลินิกเอกชน ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตรวจโควิดด้วยตนเอง เพื่อป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดโควิดแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ดีเดย์ 16 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป
 
การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด รวมถึง ขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์
รูปแบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง
 
 
ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
Visitors: 559,630