รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally

รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally

 

ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง

จำนวน : 448 หน้า

 

"รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally" เล่มนี้ ได้รวบรวมเกมและกิจกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานและพัฒนาทีมงานให้องค์กรของคุณมีศักยภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนั้นได้บอกถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีดำเนินการ พร้อมเทคนิคและจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณบริหารองค์กรได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาภายในองค์กร หรือการทำงานร่วมกันของบุคคลในองค์กรอีกต่อไป

 

Visitors: 1,283,408