ชุดหูฟังใหม่ช่วยเปลี่ยนความคิดเป็นคำพูด ‘Assisted Reality’ วันหนึ่งมันอาจกลายเป็น ส่วนสำคัญของ metaverse’

ชุดหูฟังใหม่ช่วยเปลี่ยนความคิดเป็นคำพูด ‘Assisted Reality’ วันหนึ่งมันอาจกลายเป็น ส่วนสำคัญของ metaverse’

• คอกนิชชัน (Cognixion) บริษัทสตาร์ตอัปด้านระบบประสาทจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ พัฒนาอุปกรณ์สวมศีรษะแบบใหม่ที่นำเทคนิค AAC ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเลือกแทนการใช้คำพูด มาใส่ในรูปแบบ AR ซึ่งอาจเป็นการส่งเสริมการพัฒนา เมตาเวิร์ส (Metaverse) แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงในอนาคต

 

• ปัจจุบัน เทคนิค ACC มีความสำคัญในการแก้ปัญหาการสื่อสารของบุคคลที่มีปัญหาด้านร่างกายหรือระบบประสาท โดยนำเทคนิค ACC มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์และแอปที่สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ตโฟน รวมถึงเทคโนโลยีติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาด้วย

 

• อุปกรณ์ที่ Cognixion พัฒนาขึ้นมานั้น มีชื่อว่า Cognixion One เป็นอุปกรณ์สวมศีรษะแบบ เออาร์ ที่ทำงานร่วมกับ BCI (บีซีไอ) หรือ ส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะกระตุ้นการทำงานของเปลือกสมองส่วนการมองเห็น เพื่ออ่านค่ากิจกรรมของระบบประสาท จากนั้นจึงแปลความและส่งไปยังอุปกรณ์สวมศีรษะเพื่อดำเนินการแสดงภาพ เออาร์ ตามที่ต้องการได้ หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าเป็นการสั่งงานด้วยความคิดนั่นเอง

 

ที่มา : beartai BRIEF

https://interestingengineering.com/a-new-headset-helps-turn-thoughts-to-words-in-assisted-reality?fbclid=IwAR2jc3Y4S_ilW_IGnIKE1e4vQQH3DZSTfr6d2mc1FlRKNVNxvpkuYk-Q9mk

 

Visitors: 606,452