โรคอ้วน ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 พิจารณาอย่างไร?

Q&A คลายข้อข้องใจ : โรคอ้วน ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 พิจารณาอย่างไร?
 
 
 
Q : โรคอ้วน ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 พิจารณาอย่างไร?
A : พิจารณาจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่มากกว่า 30
 
Visitors: 456,985