ทีมวิจัยญี่ปุ่นพบเดิน 8,000 ก้าว ช่วงสุดสัปดาห์ ลดเสี่ยงเสียชีวิตโรคหัวใจ

ทีมวิจัยญี่ปุ่นพบเดิน 8,000 ก้าว ช่วงสุดสัปดาห์ ลดเสี่ยงเสียชีวิตโรคหัวใจ

ทีมวิจัยญี่ปุ่นพบเดิน 8,000 ก้าว ช่วงสุดสัปดาห์ ลดเสี่ยงเสียชีวิตโรคหัวใจ

เดิน 8,000 ก้าว ช่วงสุดสัปดาห์ ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด นี่เป็นการศึกษาของนักวิจัยญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยโตเกียว

ทีมวิจัยของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ค้นพบว่าการเดิน 8,000 ก้าวต่อวันเพียงในช่วงสุดสัปดาห์ สามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตลงได้ คนที่เดินอย่างน้อย 8,000 ก้าวต่อวัน เป็นเวลา 1-2 วันต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงการเสียชีวิตลดลงหลังผ่านไป 10 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับคนที่เดินจำนวนก้าวเท่ากัน เป็นเวลา 3-7 วันต่อสัปดาห์

 

Cr. xinhuathai

Cr. xinhuathai


จากการวิจัยฉบับก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าการเดิน 8,000 ก้าวหรือมากกว่าต่อวันสามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิต ทว่าไม่ได้รายงานชัดเจนว่าความเสี่ยงนี้จะแตกต่างกันอย่างไรหากพิจารณาจำนวนวันที่ออกเดิน ทีมวิจัยใช้ข้อมูลการสำรวจจากกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ ที่จัดทำระหว่างปี 2005-2006 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนก้าวเดินต่อวันของกลุ่มคนอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 3,101 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 50.5 ปี กับความเสี่ยงการเสียชีวิตในอีก 10 ปีต่อมา

 

สำหรับกลุ่มคนที่เดิน 8,000 ก้าวเป็นอย่างน้อยต่อวัน เป็นเวลา 0 วัน 1-2 วัน และ 3-7 วัน พบว่ากลุ่มที่เดิน 3-7 วันมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 16.5 ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เดิน ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของกลุ่มคนที่เดินเป็นเวลา 1-2 วันอยู่ที่ร้อยละ 14.9

คณะนักวิจัยญี่ปุ่นได้จำกัดสาเหตุการเสียชีวิตไว้เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่าอัตราการเสียชีวิตสำหรับกลุ่มคนที่เดิน 3-7 วัน ลดลงร้อยละ 8.4 ส่วนอัตราการเสียชีวิตสำหรับกลุ่มคนที่เดิน 1-2 วัน ลดลงร้อยละ 8.1

โคสุเกะ อิโนะอุเอะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยฯ ขณะตีพิมพ์งานวิจัย แนะนำให้ผู้คนออกเดินในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าต้องเดินทุกวัน การศึกษาฉบับดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารการแพทย์จามา เน็ตเวิร์ค โอเพน (JAMA Network Open) ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

ที่มา : xinhuathai
https://www.springnews.co.th/health/health/837604

 

Visitors: 1,243,747