ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2565 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565
 
Visitors: 1,058,708