จัดเวลาชีวิตใหม่ด้วยเทคนิค 50/10

จัดเวลาชีวิตใหม่ด้วยเทคนิค 50/10
 
 
จัดเวลาชีวิตใหม่ด้วยเทคนิค 50/10
 
สงสัยไหมครับว่าทำไมใช้เวลาทำงานน้อยลง 80 นาทีต่อวัน (เพื่อพักเบรค) แต่ทำให้ Productivity สูงขึ้นถึง 21% ได้ ?
 
 
เมื่อจัดเต็มไปถึง 50 นาทีแล้ว สมองก็ล้าพอดี จึงควรไปพัก 10 นาทีเพื่อทำเรื่องที่อยากทำ เช่น ดู Notification, Facebook, YouTube หรือไปเดินเล่น
 
วิธีนี้จะช่วยทำให้เกิด Productivity สูงสุดได้ในชั่วโมงการทำงานถัดไป
 
ในการทำงานจริง ถ้าเราสามารถทำงานให้เสร็จได้ทัน Deadline ที่กำหนด และงานมี Quality ที่ยอมรับได้ ต่อให้จะไปพักเบรค 30 นาที ก็คงไม่มีคนว่าคุณหรอกจริงไหมครับ?
 
ถึงแม้ว่าในการทำงานจริงเราอาจไม่สามารถพักได้ 10 นาทีในทุก ๆ ชั่วโมง แต่อย่างน้อยขอให้เข้าใจไว้ว่า การได้พักเบรค จะทำให้สมองคิดประมวลผลได้ดีขึ้น และส่งผลโดยตรงกับ Productivity และ Creativity ที่ดีในการทำงานแน่นอนครับ
 
ลองไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกันดูนะครับ !
 
 
Re-schedule your life with 50/10 technique
 
If you spend 1 hour to work, stay seriously focused for 50 minutes, and get relaxed for the rest 10 minutes. You'll become more productive by 21% and reduce error by 13%.
 
Why work less for 80 minutes a day but become more productive by 21% ?
 
That is because the 50/10 technique tells the brain to stay focused for 100% without being interrupted by your own desire to see notifications or distract your attention to silly things. This means that you will have 50 minutes to concentrate on the task in your hands !
 
After work hard for 50 minutes, it's time to get your brain relaxed for 10 minutes to do whatever you want to do like view notifications, sliding Facebook, see videos on YouTube or take a walk.
 
These will maximize your productivity in the next work hour.
 
In a real work situation, If you have done your works on time with acceptable quality, even if you take a 30-minute break, no one is going to blame you, right?
 
Although, you are unable to take a break for 10 minutes in every hour. At least, you should realize that taking a break directly improves your productivity and creativity. Let's try to apply to better your day !
 
 
 
Reference :
1. เทคนิคโดย Lauren Zoeller - CTA certified Relationship Coach, motivational speaker and podcast host.
2. ข้อมูลการวิจัยจาก Cornell University's Ergonomics Research (1999)
 
ที่มา : https://www.blockdit.com/dailybetter
 
Visitors: 879,136