หน้าร้อนมาแล้ว โอกาสเกิดตะคริวจะบ่อย แนะนำวิธีป้องกันตะคริวกันหน่อย

หน้าร้อนมาแล้ว โอกาสเกิดตะคริวจะบ่อย แนะนำวิธีป้องกันตะคริวกันหน่อย
 
 
ตะคริวเป็นขาประจำมักจะเกิดในหน้าร้อน
 
 
โดยกลไกการเกิดมาจาก ร่างกายจะมีกล้ามเนื้อ 2 ส่วน คือ กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่บีบตัวแบบแอคทีฟ และอีกส่วนคือกล้ามเนื้อที่คลายตัวแบบอัตโนมัติหรือ reflex 
สะท้อนกลับจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อแรก ตะคริวเกิดได้จากการทำงานของกล้ามเนื้อบีบตัวมากเกินไป และ/หรือ กล้ามเนื้อคลายตัวทำงานน้อยเกินไป
 
 
สาเหตุหลักๆ ของการเกิดตะคริวได้แก่ ภาวะขาดน้ำ ภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่ หรือยาบางชนิด ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณน่องและขา
 
 
วิธีป้องกันได้แก่
1. ดื่มน้ำก่อนออกกำลังกาย เนื่องจากการสูญเสียน้ำคือปัจจัยหลักในการเกิดตะคริว ดังนั้นในสภาวะอากาศร้อนพยายามเติมน้ำให้ร่างกายบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสเกิดตะคริว
 
2. การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ก่อนออกกำลังกาย โดยมีงานวิจัยระบุว่าผู้ทดลอง 69% ที่ได้ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ก่อนออกกำลังกายจะไม่เกิดอาการตะคริว โดยทดลองกับนักวิ่ง 13 ราย ในวันที่อุณหภูมิสูงถึง 37 องศาเซลเซียส และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60%
 
3.ยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เพื่อปรับสภาพความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และลดความตึงเครียดในกล้ามเนื้อให้พร้อมกับกิจกรรมใหม่ ควรยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายประมาณ 5-10 นาที และเมื่อเกิดตะคริวระหว่างการออกกำลังกาย ควรยืดกล้ามเนื้อด้วยเช่นกันและหยุดออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบประสาทส่วนกลางที่เป็นระบบควบคุมสมดุลกล้ามเนื้อในระหว่างออกกำลังกาย ได้ปรับสภาพการทำงานใหม่
 
4. ทานพวกถั่วหรือธัญพืชเป็นประจำ เพราะเป็นแหล่งของแมกนีเซียม การสูญเสียแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ จะทำให้เกิดตะคริวบ่อยได้ ดังนั้นใครที่มีปัญหาตะคริวเป็นประจำควรลองเสริมแมกนีเซียมจากธัญพืชเพื่อลดโอกาสเกิดตะคริวได้
 
 
 
ที่มา : อยู่เย็นเป็นสุข : https://www.blockdit.com/posts/60555a94b28f7c0bfabf5570


Visitors: 919,120