ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ. ศ. 2564 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา #การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ. ศ. 2564 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 
 
 
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย
 
 
แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และบริเวณยอดภู และยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง
 
 
และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
 
 
 
Visitors: 881,207