สรุปโครงการเราชนะ จ่าย 3,500 บาท 2 เดือน ทำอย่างไร ใครได้บ้าง

สรุปโครงการเราชนะ จ่าย 3,500 บาท 2 เดือน ทำอย่างไร ใครได้บ้าง
 
 
 
วันนี้ (19 มกราคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ‘เราชนะ’ จ่ายคนละ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน รวม 7,000 บาท ครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท โดยมีแหล่งเงินจากงบเงินกู้
 
 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินและใช้เงินผ่านแพลตฟอร์มมือถือทั้งหมดเพื่อรับโอนเงินจากรัฐบาล ลดภาระการต่อคิวดังเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกัน
 
 
ขณะที่ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าสำหรับโครงการเราชนะ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
 
มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท
เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท
 
 
สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชี 
กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โอนเงินเข้าครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท
 
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีฐานข้อมูลโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ จ่ายเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท จ่ายเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์
 
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูล เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เงินจะเข้าทุกวันพฤหัสบดี โอนเงินงวดแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์
 
ทั้งนี้ ใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ใช้ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ
 
 
นอกจากนี้ยังคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์ ในวันที่ 20 มกราคม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม
 
 
เรื่อง: THE STANDARD TEAM
Visitors: 606,442