9 วัคซีนในวัยรุ่น

9 วัคซีนในวัยรุ่น
 
- วัคซีนตับอักเสบเอ
- วัคซีนตับอักเสบบี
- วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
- วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
- วัคซีนอีสุกอีใส
- วัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
- วัคซีนเอชพีวี
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- วัคซีนไข้เลือดออก
 
ที่มา : FDA Thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Visitors: 1,264,674