ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564

 ตามประกาศจากสำนักงานประกันสังคม พนักงานทุกท่านสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 
พนักงานสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
 
1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ที่สำนักงานประกันสังคม
   มีขั้นตอนดังนี้
   (1) ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล -->  รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 64
   (3) กรอกรายละเอียดให้ครบ --> (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)
 
 
   (4) แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)
   (5) นำส่งเอกสารที่ประกันสังคม หรือ ส่งเอกสารที่ส่วนการบุคคล
 

2. ทำรายการผ่าน www.sso.go.th
   มีขั้นตอนดังนี้
   (1) ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล -->  รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 64
   (2) เข้า website --> www.sso.go.th 
   (3) เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน หากยังไม่เคยสมัครให้ดำเนินการดังนี้ --> ขั้นตอนการสมัคร 
 
 
   (4) ดำเนินการเลือกสถานพยาบาล --> ขั้นตอนการเลือกสถานพยาบาล
 
 
3. ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect
   มีขั้นตอนดังนี้
   (1) ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล -->  รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 64
   (2) download applications SSO Connect--> (Google play)  (App Store)
 
 
   (3) เข้าสู่ระบบ โดยสมัครผ่านช่องทาง www.sso.go.th  (เนื่องจากระบบ Application เกิดขัดข้องไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน Application ได้) 
   (4) ดำเนินการเลือกสถานพยาบาล --> ขั้นตอนการเลือกสถานพยาบาล
 
 
   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐกมล (พี่แท๊ท) เบอร์ติดต่อ 33200 หรือ คุณธวัชชัย (ปิง) เบอร์ติดต่อ 23203
Visitors: 374,306