อย่านิ่งนอนใจ เชื้อ HPV (อาจ) ซ่อนอยู่ในตัวคุณ…

อย่านิ่งนอนใจ เชื้อ HPV (อาจ) ซ่อนอยู่ในตัวคุณ…
 
การติดเชื้อไวรัส HPV หรือ (Human Papillomavirus) โดยเฉพาะสายพันธุ์ 16 และ 18 เป็นสาเหตุหลักกว่า 70% ของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และส่วนใหญ่ของการติดเชื้อ HPV เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์
 
นอกจากนี้ ผู้ที่มีเชื้อ HPV อยู่ในร่างกาย มักไม่มีอาการแสดงใด ๆ จึงอาจแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
 
กว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (Human papilloma virus infection) สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้หญิง 4 ใน 5 คนมีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน หรือ ตรวจคัดกรอง
ขอบคุณภาพจาก รพ บำรุงราษฎร์
 
 
แนะนำผู้หญิงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Co-Testing เพราะผู้หญิง เสี่ยงติดเชื้อ HPV ได้ แม้ว่า จะมีคู่นอนเพียงคนเดียว และการใช้ถุงยางอนามัยอาจไม่สามารถครอบคลุมอวัยวะได้ทุกส่วน
 
การตรวจ Co-Testing เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV DNA ร่วมกับการตรวจ Pap Smear (เซลล์วิทยา) เพื่อดูความผิดปกติของเซลล์ ที่อาจเปลี่ยนเป็นมะเร็งในอนาคตในคราวเดียวกัน จึงช่วยให้แพทย์มีโอกาสตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นได้เร็วกว่า การตรวจด้วย Pap Smear เพียงอย่างเดียว
 
*แนะนำตรวจเป็นประจำทุก 3-5 ปี แต่หากพบความผิดปกติ ควรต้องมีการตรวจติดตามการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์

Visitors: 879,131