ทำอย่างไร...? เมื่อระดับกรดยูริกในเลือดสูง

ทำอย่างไร...? เมื่อระดับกรดยูริกในเลือดสูง

 

            กรดยูริกในเลือดที่สูง นอกจากจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคเกาต์,โรคนิ่ว และโรคไตอักเสบแล้ว อาจมีผลต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และบ้านหมุนได้ โดยจะทำให้เส้นเลือดหดตัว เลือดไปเลี้ยงประสาทหูและอวัยวะทรงตัวได้น้อยจึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัวได้
            กรดยูริกในร่างกาย เกิดจากการสร้างขึ้นในร่างกาย ประมาณร้อยละ 80 และมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ร้อยละ 20 กรดยูริกนี้จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ประมาณร้อยละ 67 และทางอุจจาระประมาณร้อยละ 33 การที่มีกรดยูริกในเลือดสูง เกิดจากร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากกว่าปกติ หรือรับประทานอาหารที่มีสาร “พิวรีน”สูง ซึ่งสารนี้จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกในเลือด ทำให้มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงผิดปกติ
            ดังนั้นผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงผิดปกติ ควรงดอาหารที่มีสารพิวรีนสูงและลดปริมาณอาหารที่มีสารพิวรีนปานกลาง

1.อาหารที่ควรงด(มีพิวรีนสูง) ได้แก่

 • เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ,ตับอ่อน,ไส้,ม้าม,หัวใจ,สมอง,กึ๋น,เซ่งจี๊
 • น้ำเกรวี, กะปิ, ยีสต์ - ปลาดุก, กุ้ง, หอย, ปลาอินทรีย์, ปลาไส้ตัน
 • ปลาซาร์ดีน, ไข่ปลา
 • ชะอม, กระถิน, เห็ด
 • ถั่วแดง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ถั่วดำ
 • สัตว์ปีก เช่น เป็ด, ไก่, ห่าน
 • น้ำสกัดเนื้อ, ซุปก้อน


2.อาหารที่ควรลด(มีพิวรีนปานกลาง) ได้แก่
 • เนื้อสัตว์ เช่น หมู, วัว
 • ปลาทุกชนิด (ยกเว้น ปลาดุก, ปลาอินทรีย์, ปลาไส้ตัน, ปลาซาร์ดีน) และอาหาร ทะเล เช่น ปลาหมึก, ปู
 • ถั่วลิสง, ถั่วลันเตา
 • ผักบางชนิด เช่น หน่อไม้, หน่อไม้ฝรั่ง, ดอกกะหล่ำ, ผักโขม,สะตอ,ใบขี้เหล็ก
 • ข้าวโอ๊ต
 • เบียร์ เหล้าชนิดต่าง ๆ เหล้าองุ่น ไวน์ (ทำให้การขับถ่ายกรดยูริกทางปัสสาวะลดลง ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว)


3.อาหารที่รับประทานได้ตามปกติ(มีพิวรีนน้อย) ได้แก่
 • ข้าวชนิดต่าง ๆ ยกเว้น ข้าวโอ๊ต
 • ถั่วงอก,คะน้า
 • ผลไม้ชนิดต่าง ๆ
 • ไข่
 • นมสด, เนย และเนยเทียม
 • ขนมปัง ขนมหวาน หรือน้ำตาล
 • ไขมันจากพืช และสัตว์
ที่มา: รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
อ้างอิงจาก : https://www.mahachai2.com/health-tip_detail37.php
Visitors: 879,127