นวัตกรรมจุลินทรีย์ในการสกัดโลหะมีค่าแทนการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ

บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาตินิวซีแลนด์ Mint Innovation
 
เตรียมเปิดโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ในประเทศอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ในการสกัดโลหะมีค่าแทนการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ อาทิ ไซยาไนด์
 
 
โดยปกติแล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งรวมของโลหะมีค่าที่มีราคาแพงหลายชนิด เช่น ทองคำ เงิน แพลตินั่ม พาราเดียม เป็นต้น โดยหากเทียบกับการทำเหมืองแร่เพื่อสกัดโลหะเหล่านั้น จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่า และสกัดโลหะมีค่าออกมาได้น้อยกว่า
 
แต่การสกัดโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้กระบวนการทางเคมี ในการกำจัดสิ่งอื่นๆ ออกเช่น พลาสติก ซิลิกอน โลหะราคาถูก ทำให้ระหว่างกระบวนการเกิดสารพิษจำนวนมาก เช่น น้ำกรด ไอโลหะหนัก หรือแม้กระทั้ง ไซยาไนด์ (สารหนู) ซึ่งมีพิษร้ายแรงถึงตาย
 
 
Mint ได้คิดค้นวิธีการดึงเอาโลหะมีค่าเหล่านี้ออกมาโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ ไซยาไนด์ แต่ใช้จุลินทรีย์แทน โดยจุลินทรีย์จะทำหน้าที่จับ ion ของโลหะมีค่าไว้ และนำมาแยกโลหะหนักออกอีกครั้งด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงธรรมดา เรียกวิธีนี้ว่า BIOS
 
ประเทศอังกฤษซึ่งปกติแล้วจะส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปกำจัดที่ประเทศอื่นเครือ EU แต่เมื่อนโยบาย Brexit กำลังจะถูกบังคับใช้จึงต้องหันมาตั้งโรงงานในประเทศแทน ซึ่งโรงงานของ Mint สามารถกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงวันละ 20 ตัน
 
แม้ว่ากระบวนการจะยังต้องใช้น้ำกรดในการละลายพลาสติกและโลหะบางอย่างอยู่ แต่ก็ถือว่าลดของเสียออกไปได้พอสมควร
 
Visitors: 879,123