วันนี้เริ่มแล้ว เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่

ดีเดย์ วันนี้เริ่มแล้ว เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่
 
ชวนมาทำความรู้จักเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเสียภาษีรถ แบบ New Normal
 
วันนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน โดยเพิ่มช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี “DLT Vehicle Tax” และ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk)
 
ซึ่งจากเดิมการให้บริการรับชำระภาษีผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารพาณิชย์ หรือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ที่ประชาชนจะต้องรอรับใบเสร็จและเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์เพียงอย่างเดียว
 
แต่สำหรับแอปฯ DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ ประชาชนสามารถเลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ หรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน ไม่ต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 20 ส.ค. 63 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง
 
ในระยะแรกตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีทั้งหมด 10 ตู้ แบ่งเป็น ตั้งอยู่ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 อย่างละ 1 แห่ง รวม 5 แห่ง, ติดตั้งที่กระทรวงคมนาคม 1 แห่ง, ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 1 แห่ง และ อีก 3 แห่ง จะติดตั้งเพิ่มที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
 
สำหรับเงื่อนไขการชำระภาษีทั้ง 2 ระบบนั้น ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ โดยต้องมีหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาใช้ประกอบด้วย
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของรถที่สะดวกรับบริการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง สามารถใช้บริการได้ตามปกติโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2271-8888 หรือ Call center 1584
รถในรูปแบบ New Normal เพิ่ม 2 ช่องทางการชำระภาษีรถประจำปี
 
ผ่านแอปพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี “DLT Vehicle Tax”
ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk)
 
สำหรับแอปฯ DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ ประชาชนสามารถเลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ หรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน ไม่ต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก โดยบริการดังกล่าวเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 20 ส.ค. 63
 
บริการใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง
 
 
Visitors: 609,372