โรงเรียนที่ปลายนิ้ว The School Disruptors

โรงเรียนที่ปลายนิ้ว The School Disruptors
ความฝันของผู้ปกครองเด็กต่างจังหวัดที่มีการศึกษาน้อยและมีฐานะยากจนคือการให้ลูกหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด และความฝันที่ดูเหมือนไกลเกินจริงคือการได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ได้เรียนในโรงเรียนอย่างเตรียมอุดมศึกษา และได้เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การตระหนักของการศึกษาที่เหนือกว่าโรงเรียนในชนบทของผู้ปกครองที่ตื่นรู้นั้นหาได้ยากยิ่ง การฟันฝ่าเพื่อให้ได้ยกระดับชีวิตตามฝันยิ่งยากเย็นยิ่งกว่า เด็กนักเรียนในระบบจำนวนหลายล้านคน เมื่อเทียบกับที่นั่งในโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนรัฐในกทม. และมหาวิทยาลัยรัฐนั้นประหนึ่งการแย่งกันของอสุจิเพื่อให้ผสมกับไข่
 
 
ความเหลื่อมล้ำนี้การจะแก้ที่โครงสร้างนั้นคงไม่อาจทำได้ในเร็ววัน แต่สิ่งที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ทันทีในตอนนี้คืออินเตอร์เนต
ยี่สิบปีก่อนถ้ามีคนมาบอกว่าคุณสามารถเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยครูระดับโลก การบ้านทำออนไลน์ สอบถามได้ ไม่มีด่าและดูถูกเด็ก เราคงได้แค่ฝัน
 
การเรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกจากที่บ้านโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว (ไม่รวมค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เนต) คงมีคนหาว่าบ้า
 
ปัจจุบันนี้ทุกอย่างทำได้จริง การที่จะมีความรู้มาเพื่อยกระดับชีวิตตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อต่อยอดทำธุรกิจให้ไปไกลระดับโลกสามารถทำได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวพร้อมค่าอินเตอร์เนตอีกไม่กี่ร้อยบาท สิ่งนี้คือโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่ได้ disrupt โรงเรียนแบบเก่ามลายสิ้น
 
การเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม โดยเน้นกลุ่มวิชา STEM สามารถเรียนฟรีๆได้ที่เว็ปไซต์ Khan academy ที่มีวิดีโอพร้อมซับไตเติลภาษาไทยในบางคลิป มีแบบฝึกหัดทำผ่านออนไลน์ในบางวิชา เนื้อหาครอบคลุมทุกชั้นปี ถ้าจะเรียนตั้งแต่ ป.1 จนจบ ม.6 ในครึ่งปีก็น่าจะสามารถทำได้ (ถ้ารีบนะ)
 
มีภาษาไทยด้วยนะเออ
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกอย่าง MIT มีเว็ปไซต์ MIT Opencourseware ที่เปิดให้ทุกคนเรียนในห้องเรียนเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรีจริงๆ มีเอกสารแบบเดียวกับนักศึกษา และทั้งหมดไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะลดน้อยลง ทุกคนสามารถเข้าถึงบทเรียนและวิชาต่างๆอีกมากมายที่มีอยู่ท่วมท้นโลกอินเตอร์เนต
MOOC อื่นๆ เช่น coursera, edx, udemy อาจไม่มีระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และมีค่าใช้จ่ายในบางวิชาและบางกิจกรรม coursera เองหลายวิชาก็มีภาษาไทยให้เรียนกัน (MOOC ย่อมาจาก Massive Online Open Course แปลว่า คอร์สเปิดออนไลน์คนเรียนเยอะ จะแปลตรงตัวไปไหน คิดถึง MMORPG หรือเกมส์สวมบทบาทออนไลน์คนเล่นหลายคนแบบเยอะๆ)
 
โลกอนาคต
 
 
Entertainment or Education
เมื่อเรามีทรัพยากรความรู้เหล่านี้อยู่ในมือเรา อาจต้องเริ่มกันที่คนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กที่สุดที่จะงัดความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
 
การเรียนรู้จากครูที่เก่งระดับโลกนอกจากจะเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วยังสามารถเรียนรู้ได้เร็ว สนุก และกระหายที่จะเรียนต่อ
บริษัทจะไม่สนใจโรงเรียนที่จบ เกรด และประกาศนียบัตรอีกต่อไป ผู้สมัครจะถูกกำหนดด้วยความสามารถที่ต้องผ่านและทำได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้
 
การสร้างสรรค์ผลงานสามารถทำได้เลย ระดมเงินทุนจากออนไลน์ สร้างธุรกิจ หรือกิจการเพื่อสังคม การเรียนในโรงเรียนจะกลายเป็นเรื่องในอดีต โรงเรียนจะกลายเป็นที่ที่ได้มาเล่น สร้างสรรค์ พบปะเพื่อสร้าง soft skills ต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันในสังคม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องใช้กายภาพ
 
การศึกษาไม่ใช่เรื่องของอภิสิทธิ์ชนอีกต่อไปนับตั้งแต่วินาทีนี้
การศึกษาไม่ใช่เรื่องของชื่อโรงเรียน และชื่อมหาวิทยาลัยอีกต่อไปนับตั้งแต่วินาทีนี้
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยความเร็วช้าตามความสามารถของนักเรียน สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้
 
เทคโนโลยีคือสิ่งที่จะมา disrupt กิจวัตรปกติที่ทำกันมา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการเรียนในโรงเรียนเสียอีก
 
ที่มา : Blockdit BookDojo
Visitors: 606,459