สรุป : ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย 28 วัน สำคัญอย่างไร และบอกอะไรได้บ้าง ?

สรุป : ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย 28 วัน สำคัญอย่างไร และบอกอะไรได้บ้าง ?

สรุป 6 ข้อ เข้าใจง่าย ทำไมจำนวนระยะเวลา 28 วัน ในการไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย จึงมีความสำคัญ และบ่งบอกอะไรได้บ้าง ?

ในวันนี้ (22 มิ.ย.63) นับเป็นวันที่ 28 ที่ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ จำนวนวันดังกล่าวได้มีการตั้งเป็นเป้าหมายในเบื้องต้น ที่ต่างลุ้นกัน จนในที่สุดวันนี้ก็มาถึง

ทำไมจำนวนระยะเวลา 28 วัน จึงมีความสำคัญ และบ่งบอกอะไรได้บ้าง ?

ขอนำบทความของ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ท่านได้เผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. มาสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

 

1. ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรค บ่งบอกอะไร ?

ในทางระบาดวิทยา ถ้าไม่พบผู้ติดเชื้อในเวลา 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรคระบาดนั้นๆ หมายความว่า การระบาดของโรคได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่กรณีนี้ยกเว้นโควิด-19

 

2. ไม่พบผู้ติดเชื้อ 28 วัน หมายถึงการระบาดสิ้นสุด จริงหรือ ?

โควิด-19 มีระยะการฟักตัว 14 วัน ดังนั้น 2 เท่าของระยะฟักตัว ก็คือ 28 วัน หมายความการระบาดของโรคได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่โควิด-19 ก็ยังเป็นข้อยกเว้น

 

3. ทำไมถึงแม้จะไม่พบผู้ป่วย 28 วัน แต่โควิด-19 เป็นข้อยกเว้น ที่ถือว่ายังระบาดอยู่ ?

เหตุที่โควิด-19 ถือเป็นข้อยกเว้น ที่การไม่พบผู้ติดเชื้อ 28 วัน ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า ไทยปลอดเชื้อโควิด-19 แล้ว ก็เพราะยังมีการระบาดในประเทศใกล้เคียง ในภูมิภาค ทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย และทั่วโลก

 

4. ยกตัวอย่างบางโรค แม้ไม่พบการระบาดภายในประเทศ แต่ก็ยังต้องให้วัคซีนป้องกัน ?

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ยกตัวอย่างโรคโปลิโอ แม้ไม่พบในไทยแล้ว แต่ยังต้องให้วัคซีนป้องกัน เพราะยังมีอยู่ในประเทศใกล้เคียง จึงยังไม่อาจฟันธงได้ว่า ในปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอแล้ว

 

5. ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป

ดังนั้น แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยเป็นเวลา 28 วัน แต่ก็ยังไม่อาจถือได้ว่า สิ้นสุดการแพร่ระบาดแล้ว จึงต้องมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ที่มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดกันต่อไป

 

6. ปัจจัยอื่นๆ

อีกปัจจัยสำคัญ ที่การไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 28 วัน ไม่สามารถวางใจได้ ก็เนื่องมาจากโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย ออกอาการค่อนข้างช้า

และต้องยอมรับว่า ไทยเรายังมีข้อจำกัดในเรื่องการตรวจ ปัจจุบันแม้จะมีศักยภาพในการตรวจมากขึ้น แต่ก็ไม่ถึงระดับมากพอ ที่กล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า ครอบคลุมทั่วถึงจริงๆ

แต่อย่างไรก็ตามที การตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 28 วัน ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในระดับที่ดีมากๆ และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายยิ่งขึ้นในเฟสต่อๆ ไป

แต่ทั้งนี้ก็อย่าชะล่าใจ ท่องให้ขึ้นใจว่า ต้องไม่ประมาท แล้วทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันที่พวกเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในที่สุด

 

ที่มา : Spring News

Visitors: 296,177