ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรืออัตราเงินสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ประชาสัมพันธ์พนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทุกท่าน 

        ตามที่ฝ่ายบุคคลได้จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้วนั้น ซึ่งพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน 

หรือ อัตราเงินสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานได้ปีละ 2 ครั้ง 

         ทางฝ่ายบุคคลขอแจ้งว่าท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรืออัตราเงินสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 63 จนถึง 5 มิถุนายน 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คลิก

 

 


ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน หรือ อัตราเงินสะสม

1. ปริ้นท์แบบฟอร์มและกรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน หรือ อัตราเงินสะสม ( 3 - 15 %) ได้ตามความสมัครใจ

2. นำส่งแบบฟอร์มที่ฝ่ายบุคคลภายในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

    โดยผลการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

    สถานที่นำส่งเอกสาร

    กรุงเทพฯ  : ส่งเอกสารได้ที่คุณเหมือนฝัน ฝ่ายการบุคคล    

    เชียงรายและพื้นที่อื่นๆ : สามารถส่งได้ที่ฝ่ายการบุคคลบนดอยตุงและ 52 ไร่

3. พนักงานที่ไม่แจ้งความประสงค์การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือว่าท่านประสงค์จะคงสถานะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ตามเดิม

 

            พร้อมกันนี้ฝ่ายบุคคลได้แนบวิธีการใช้งาน Application K-My PVD (ด้านล่าง) ซึ่งพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะการลงทุน หรือ ข้อมูลอื่นๆได้ด้วยตัวเอง

โดยพนักงานต้องดาวน์โหลด Application K-My PVD ผ่าน App store  หรือ Play store ก่อนใช้งาน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ฝ่ายการบุคคล

Visitors: 294,759