รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา

"รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา"

สถานการณ์ COVID-19 นั้นเรียกว่ามีความตึงเครียดและแพร่กระจายไปรอบโลก ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆ คนก็ต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากขึ้น

ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของ COVID-19 เป็นเรื่องราวที่สากลให้ความสนใจ จึงมีข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลวิชาการภาษาอังกฤษออกมาเรื่อยๆ ดังนั้น Sanook Campus เราก็เลยจะอัปเดต คำศัพท์เกี่ยวกับ COVID-19 มาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลโรคนี้ให้มากขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา

COVID-19 (โควิด-19) = Coronavirus Disease 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

CO ย่อมาจาก Corona

VI ย่อมาจาก Virus

D ย่อมาจาก Disease

19 ย่อมาจาก 2019

Coronavirus (ไวรัสโคโรนา) = ชื่อของไวรัส

PUI (Patient Under Investigation) = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

Close Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย

High Risk Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงกว่า Close Contact โดยจะอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากๆ เช่น อยู่บ้านเดียวกัน

Cohort Ward = ห้องพักผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม

Social Distancing = การรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นการอยู่ห่างๆ คนอื่น และเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันในระยะใกล้ๆ

Quarantine = การกักตัว

Home Quarantine = กักตัวเองที่บ้าน

Droplet Transmission = การติดต่อผ่านละอองฝอย

Airborne Transmission = การติดต่อผ่านอากาศ

Pandemic = โรคระบาดไปทั่วโลก

Epidemic = โรคระบาดทั่วไปที่เริ่มใหญ่และแพร่กระจายออกไปเมืองต่างๆ มากขึ้น

Outbreak = การอุบัติขึ้นแบบฉับพลันของโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรคปกติทั่วไป ในกลุ่มคนจำนวนเล็กๆ ในเมืองใดเมืองหนึ่ง โดยยังไม่ได้แพร่กระจายออกไป

Plague = โรคระบาด

Disease = โรค

Infection = การติดเชื้อ

 

• Endemic โรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นประจำ การระบาดอยู่ในวงจำกัดมาก

• Sporadic โรคระบาดในชุมชนที่นาน ๆ ครั้งจะระบาด

• Outbreak การเกิดขึ้นหรือการปะทุขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง

• Epidemic โรคระบาดที่แพร่อย่างรวดเร็ว WHO ให้นิยามว่า เป็นโรคภัยหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือภูมิภาคใด ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินความคาดหมาย ส่วน US-CDC ให้นิยามว่าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมาย

• Pandemic โรคระบาดขนาดใหญ่ WHO ให้นิยามว่าเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่วน US-CDC ให้นิยามว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดในหลายประเทศหรือหลายทวีป ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

 

(ด้านการแพทย์)

• PUI (Patients under investigated) ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

• Close contact ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

• High Risk Contact ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง

• Cluster กลุ่ม

• emerging disease โรคเกิดใหม่

• disease โรค

• communicable disease โรคติดต่อ

• transmission การแพร่เชื้อ

 

(ด้านสังคมและการป้องกัน)

• Super Spreader ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง

• Social Distancing ระยะห่างทางสังคม เป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

• Self quarantine มาตรการควบคุมโรค คือ การให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

• Work From Home การทำงานจากที่บ้าน เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing

• Lockdown ป้องกัน ในที่นี้หมายถึงการปิดประเทศ หรือปิดพรมแดน ห้ามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามบุคคลภายนอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ

• Fake news คือ ข่าวปลอม หรือข่าวลวง ที่ถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง และมีผลกระทบในระดับความเชื่อ

• Isolation การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ

• Quarantine Activities กิจกรรมที่ทำขณะแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention)

และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization)

เรียบเรียงเนื้อหา/นำเสนอบทความโดย :"สาระหลากด้าน"

Visitors: 294,736