กำหนดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 สำนักงานดอยตุง 52 ไร่ หอฝิ่น ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

กำหนดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 สำนักงานดอยตุง 52 ไร่ หอฝิ่น ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

เรียน พนักงานทุกท่าน

เนื่องด้วยสำนักงานฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้แก่พนักงานทุกท่าน จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

  1. กำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ลำดับ สถานที่ วันที่  เวลา
1 ไร่แม่ฟ้าหลวง 6 มีนาคม 2563 08.30 น. - 10.30 น.
2 สนง.บนดอย 9 - 13 มีนาคม 2563 08.30 น. - 11.30 น.
3 52 ไร่ 16 - 19 มีนาคม 2563 08.30 น. - 11.30 น.
4 หอฝิ่น 20 มีนาคม 2563 08.30 น. - 10.30 น.
5 รพ.เชียงรายฯ(ตึกเหลือง) 23 - 25 มีนาคม 2563 08.30 น. - 11.30 น.

 

2. รายชื่อพนักงานตรวจสุขภาพตามหน่วยงาน แยกตามสถานที่ตรวจ วันตรวจ และลำดับเลขยื่นตรวจเพื่อใช้ลงทะเบียนในวันตรวจจริง  จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 1,461 คน และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ (รายละเอียด ตามไฟล์แนบ) และ ขอแจ้งพนักงานทุกท่านให้นำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวที่ติดต่อได้ ไปด้วยในวันที่ตรวจด้วยค่ะ   


3. สำหรับพนักงานที่ยังไม่มีเลข HN เนื่องจากเป็นพนักงานใหม่ หรือยังไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพกับทางรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รบกวนกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มระเบียนประวัติ เพื่อขอออกรหัส HN จากทางรพ. และนำส่งแบบฟอร์มกลับที่อีเมล์  jiratchaya@doitung.org หรือส่งแบบฟอร์มได้ที่ห้องบุคคล 52 ไร่ หรือ ห้องบุคคลสำนักงานดอยตุงค่ะ

** รบกวนหัวหน้างานทุกท่านแจ้งพนักงานในหน่วยงานของท่านเพื่อทราบรายละเอียดต่างๆและส่งใบระเบียนประวัติคืนการบุคคล  ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2563 ค่ะ  ** 

Visitors: 258,173