Soft skills ทักษะที่มีติดตัวไว้ ทำงานที่ไหนก็ได้ สัมภาษณ์ที่ไหนก็ปัง

Soft skills ทักษะที่มีติดตัวไว้ ทำงานที่ไหนก็ได้ สัมภาษณ์ที่ไหนก็ปัง

Soft skills เป็นความได้เปรียบของแต่ละบุคคล เกิดขึ้นได้จากการลงมือด้วยตัวเอง "ไม่สามารถอ่านหรือเห็นแล้วก็มีได้" ถือเป็นจุดแข็งเฉพาะตัว ซึ่งหากเปรียบกับ Hard skills ที่เป็นเหมือนใบเบิกทางในการทำงาน Soft skills ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสไปสู่ความสำเร็จให้เรามากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางของงานนั้นๆและใช้ความสามารถที่เรามีอย่างเต็มที่เพื่อให้ชีวิตการทำงานสมบูรณ์แบบมากที่สุด แต่คนที่โดดเด่นน่าจับตามองในที่ทำงานนั้น สังเกตไหมว่า เขาไม่ได้เก่งเพียงแค่งานที่เขาทำ แต่เขายังมีความสามารถเล็กๆน้อยๆบางอย่าง เช่น การมีทักษะการเจรจา การเข้าสังคม หรือแม้แต่การมีทักษะการจัดการเวลาที่ดี นั่นแหละที่เขาเรียกกันว่า "Soft Skill"

Soft Skills คืออะไร

Soft skills คือความสามารถด้านอารมณ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญาแต่ละด้าน ยกตัวอย่างเช่น

  • EQ (Emotional Quotient) คือความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมหรือยับยั้งการแสดงออกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น
  • AQ (Adversity Quotient) คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมหาทางแก้ไข ควบคุมสถานการณ์และปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดี
  • CQ (Creativity Quotient) คือความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตนาการที่ยืดหยุ่น คอยปรับเปลี่ยนประยุกต์แนวคิด และชอบหาวิธีการใหม่ ๆ 
  • SQ (Social Quotient) คือความฉลาดทางสังคม สามารถที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวม ไม่เปรียบเทียบหรือมีความคิดที่กดคนอื่นให้ต่ำลง และเปิดใจยอมรับความแตกต่าง

หรือพูดง่ายๆ Soft skills คือ ทักษะที่คนเรามีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคหรือความรู้เฉพาะทาง เช่น เป็นคนทำงานไว เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นผู้นำ หรือข้อดีอื่นๆของเราที่คิดว่าจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Soft skills ทักษะที่มีติดตัวไว้ ทำงานที่ไหนก็ได้ สัมภาษณ์ที่ไหนก็ปัง

Soft skills ต่างจาก Hard skillsอย่างไร

Hard skills คือทักษะหรือเทคนิคความรู้เฉพาะทาง เป็น "หัวใจสำคัญในการทำงาน มันคือสิ่งที่เราเรียนมาหรือสิ่งที่เราฝึกฝนมาจนชำนาญในด้านนั้นๆ สามารถวัดหรือบ่งบอกได้ว่าคนๆนั้นมีความชำนาญในด้านนั้นมากแค่ไหน" การมี Hard skills เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการประสบความสำเร็จในที่ทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ hard skills ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะที่สถานการณ์ในสถานที่ทำงานอาจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ความสำเร็จในการทำงานมักขึ้นอยู่กับการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นก็คือการมี Soft skills นั่นเอง

 

Soft skills ทักษะที่มีติดตัวไว้ ทำงานที่ไหนก็ได้ สัมภาษณ์ที่ไหนก็ปัง

Soft skills แบบไหนที่ควรมีติดตัวไว้

  • Flexibility and Adaptability ปรับตัวให้เป็น

โลกสมัยนี้หมุนไปไวมาก มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าสังคมเท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของการทำงานด้วย เช่น ปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราเปลี่ยนที่ทำงานใหม่

  • Teamwork ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การทำงานก็เหมือนการเล่นฟุตบอล หากเล่นคนเดียวก็ไม่สามารถยิงเข้าประตูได้ ต้องเล่นกันเป็นทีม ถึงจะบรรลุเป้าหมาย เราคงได้เรียนรู้ทักษะนี้มาตั้งแต่เด็กๆ ที่โรงเรียนจะให้ทำงานกลุ่มบ่อยๆ ทักษะนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของเรามีหลากหลายมุมมอง มีความคิดใหม่ๆ จะทำให้งานสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

  • Communication การสื่อสาร(รวมไปถึงการโน้มน้าวต่อรอง)

การสื่อสารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การพูด แต่รวมไปถึงการฟัง อ่าน เขียน ให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อความที่เราส่งไปและได้รับมาตรงกันไม่เข้าใจผิด เป็นทักษะที่เราต้องใช้แทบจะตลอดเวลา ยิ่งเราฝึกทักษะของเราให้ชำนาญ จะนำไปสู่การพูดโน้มน้าวใจให้คนอื่นๆคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดได้ สร้างความน่าเชื่อถือในตนเอง

  • Time Management จัดการเวลาให้ดี

คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ในงานเดียวกันที่ให้เวลางานเท่ากัน บางคนก็ทำได้แบบสบายๆ งานเสร็จทันเวลา แต่บางคนกลับปั่นไฟลุกในวินาทีสุดท้าย ไม่ว่าอาชีพไหนต่างก็มีเวลาที่เป็นเส้นตาย การที่เราสามารถจัดการเวลาการทำงานได้ เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง จะช่วยให้งานของเราออกมาดีที่สุด ไม่ต้องเร่งทำนาทีสุดท้าย จนไม่ได้เช็กความถูกต้องของงาน

  • Leadership มีความเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงตำแหน่งสูงๆเท่านั้น การเป็นผู้นำคือการที่เรามีมุมมองความคิดที่ก้าวไกล มีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชักนำให้คนอื่นๆสามารถมาร่วมมือกันได้ เป็นผลดีกับทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงานในบริษัท

  • Positive Attitude คิดบวกไว้ก่อน

ทุกการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างก็เจออุปสรรค หรือเกิดความทุกข์ใจ ท้อแท้กันทั้งนั้น การที่เราคิดในแง่ลบกับตัวเองจะยิ่งทำให้ความทุกข์ใจนั้นดิ่งลึกลงไปมากขึ้น แค่ลองเปลี่ยนคำถามกับตัวเอง เช่น แทนที่จะถามตัวเองว่า ทำไมเราถึงทำงานได้แย่แบบนี้? เป็น "ทำอย่างไรเราถึงจะทำให้งานดีขึ้นได้บ้าง" เราก็จะได้คำตอบเชิงบวกกลับมา แก้ไขปัญหาได้

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของ Soft skills ที่ควรจะมี ยังมีทักษะอีกมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้เองว่า การที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ควรหยิบทักษะไหนออกมาใช้ Soft skills นั้นมาจากเราลงมือด้วยตัวเองเท่านั้น "ไม่สามารถอ่านหรือเห็นแล้วก็มีได้" อาจจะมาจากการขัดเกลาจากสภาพแวดล้อมที่เราเติบโต และจากบุคคลรอบข้าง ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี

 

Soft skills ทักษะที่มีติดตัวไว้ ทำงานที่ไหนก็ได้ สัมภาษณ์ที่ไหนก็ปัง

ใส่ soft skills ลงใน resume อย่างไรให้โดนใจคนสัมภาษณ์งาน

เราจะต้องเรียนรู้ตัวเราเองก่อนว่าถนัดอะไร ชำนาญด้านไหน การใส่ Soft skills ของเราลงไปใน resume ควรนึกถึงความเป็นจริงว่า เราถนัดสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่า เพราะหากผู้สัมภาษณ์ทดสอบเราตอนนั้น เราจะตกม้าตายเอาได้ การใส่ Soft skills ลงใน resume ไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปเยอะๆแล้วจะดูดี เราต้องดูว่า Soft skills ไหนของเราที่จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่ง หน้าที่ที่คุณสมัครมากที่สุด ใส่ให้เหมาะสม พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณเคยเจอมา ก็จะช่วยให้ resume ของคุณน่าสนใจขึ้นมาแล้ว

Soft skills เป็นความได้เปรียบของคนเรา เป็นจุดแข็งในตัวเราที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนจะมีเหมือนกัน หากเปรียบว่า Hard skills เป็นเหมือนใบเบิกทาง แต่ Soft skills นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสไปสู่ความสำเร็จให้เรามากยิ่งขึ้น

อ้างอิง
ที่มา : https://www.springnews.co.th/lifestyle/work-balance/842493


Visitors: 1,058,708