ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 เนื่องด้วยมูลนิธิฯได้ประสานงานความร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุตรของพนักงานของมูลนิธิฯ โดยมีเงื่อนไข
และรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Visitors: 731,109