Samsung เปิดตัว Samsung Gauss ซอฟต์แวร์ Generative AI ของบริษัทเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ในเครือ หวังเดินเกมเร็วกว่าคู่แข่งอย่าง Apple

Samsung เปิดตัว Samsung Gauss ซอฟต์แวร์ Generative AI ของบริษัทเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ในเครือ หวังเดินเกมเร็วกว่าคู่แข่งอย่าง Apple

Samsung Electronics ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ Generative AI ตัวใหม่ของบริษัทในชื่อ Samsung Gauss เพื่อเอาไว้ใช้กับผลิตภัณฑ์ในเครือ หวังเดินเกมเร็วกว่าคู่แข่งอย่าง Apple

 

ซึ่งทาง Samsung ได้ชี้แจงว่าชื่อดังกล่าวตั้งตามนักคณิตศาสตร์เอกของโลกอย่าง Carl Friedrich Gauss ผู้คิดค้นทฤษฎีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งเป็นรากฐานของ AI และ Machine Learning ในปัจจุบัน

 

โดยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ที่พัฒนาด้วย Large Language Model หรือโมเดลการเทรน AI ด้วยข้อมูลปริมาณมาก ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก หลัง Microsoft ประกาศเข้าซื้อหุ้นของ OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

 

Samsung Gauss มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Samsung Gauss Language ที่จะเข้ามาช่วยการเขียน e-mail หรือการแปลภาษา และจะเข้ามายกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ในเครือ Samsung

 

ฟีเจอร์ถัดมาจะเข้ามาช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และฟีเจอร์ที่สาม Samsung Gauss Image ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแก้หรือสร้างรูปภาพได้

 

ซึ่งในตอนนี้ Samsung Gauss มีการทดลองในกลุ่มของพนักงานในบริษัทอยู่แล้ว และจะปล่อยไปยังกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้

 

ทั้งนี้ Daniel Araujo รองประธานของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ของ Samsung กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าไอที Samsung ถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกที่กำลังจะนำ Generative AI ไปเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์

 

แม้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Tim Cook ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple จะประกาศในวันรายงานผลประกอบการว่า ทางบริษัทกำลังพัฒนา Generative AI อยู่ แต่ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติม

 

อ้างอิง: 

 

ที่มา : https://thestandard.co/samsung-gauss-generative-ai/

 

Visitors: 1,283,412