แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เตือนภัยสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าฝน

กรมควบคุมโรค ร่วมมือ NECTEC และ 7-ELEVEN พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เตือนภัยสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าฝน
 
 
 
 
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักให้หลายพื้นที่ และเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ ของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคไข้ซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ก.ย. 65 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 24,065 ราย เสียชีวิต 16 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 5-14 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี และเด็กแรกเกิด - 4 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี และตาก
 
จากการสอบสวนการเสียชีวิตของผู้ป่วย 16 รายที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 กันยายน 2565 พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิต คือ 1) การมีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต ภาวะพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 2) การไปรักษาที่โรงพยาบาลช้า โดยมีผู้ป่วยบางรายคิดว่าติดเชื้อโควิด 19 จึงซื้อยาฟ้าทะลายโจรมากินเอง หรือผู้ป่วยบางรายปฏิเสธการรักษาตัวในโรงพยาบาล คิดว่าโรคไข้เลือดออกมีอาการไม่รุนแรง และ 3) การซื้อยาลดไข้กลุ่มไอบูโพรเฟน หรือยาชุดมากินเอง ซึ่งยากลุ่มนี้ทำให้มีอาการเลือดออกมากขึ้น ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการป่วยของตนเองหรือคนในครอบครัว หากมีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน และเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง รับประทานอาหารไม่ได้ ขอให้คิดว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยประเมินอาการ และการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยลดการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
 
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” สามารถใช้บริการได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว จะช่วยให้ทราบว่าในบริเวณที่อยู่รอบตัวมีผู้ป่วยไข้เลือดออกกี่คน เพื่อจะได้ช่วยกันเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ลดจำนวนลง และขณะนี้ กรมฯได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงแอปพลิเคชันนี้กับแอปพลิเคชัน 7-11 เพื่อขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น จะได้ช่วยกันรณรงค์เพื่อลดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ร้านสะดวกซื้อของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 
ที่มา กรมควบคุมโรค
 
 

 

Visitors: 797,906