กรณีข้อมูลส่วนบุคคล ถูกเผยแพร่และเป็นผู้เสียหายต้องทำอย่างไร ?

กรณีข้อมูลส่วนบุคคล ถูกเผยแพร่และเป็นผู้เสียหายต้องทำอย่างไร ?
 
.
1. หากรู้ว่าใครเผยแพร่ข้อมูลให้ติดต่อ และใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ ผู้เผยแพร่ลบข้อมูลโดยเร็ว หากผู้เผยแพร่ไม่ดำเนินการสามารถติดต่อ 02-1416996 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
.
2. หากไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เผยแพร่ให้รีบแจ้งความได้ที่ www.thaipoliceonline.com หรือสถานีตำรวจทั่วประเทศหรือติดต่อ 1441 ตำรวจไซเบอร์
.
ทั้งนี้การนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่อย่างผิดกฎหมายไปใช้จะมีความผิด
.
แจ้งปัญหาภัยออนไลน์ติดต่อได้ที่ 1212 สายด่วนกระทรวงดิจิทัลฯ
.
 
 
Visitors: 1,209,237