ป้องกันโรคระบาดด้วยการตรวจติดตาม

 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ร่วมกับโครงการวิจัย PANDASIA ทีมสัตว์ป่า เพื่อป้องกันโรคระบาดอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก หรือโควิด
 
PANDASIA ประกอบด้วยทีมวิจัยหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฟันแทะ ยุง หรือค้างคาว เพื่อจับสัตว์มาเก็บตัวอย่างเชื้อและปล่อยสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย (วิธีการ swap เชื้อคล้ายๆ กับการที่เราแหย่จมูกเพื่อตรวจหาโควิด) โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาซึ่งเก็บตัวอย่างในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และหมู่บ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ และหาแนวทางป้องกันต่อไป
 
หลังจากนี้ยังต้องใช้เวลาเพาะเชื้อแวะวิเคราะห์กันอีกสักพัก ไว้มาเล่าความคืบหน้าให้ฟังค่ะ โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ
 
 
Visitors: 1,264,574