รพ.ทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือด อย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ

สถานการณ์ COVID-19 รพ.ทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ
 
 
หมอไม่มีเลือดผ่าตัด
หมอเลื่อนผ่าตัดคนไข้ทุกวัน
เลือดในคลังไม่มี
รพ.ไม่มีเลือดสำรอง
ผู้ป่วยโรคเลือดต้องรอ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ วิกฤติ
ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี
บริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน
ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ
ใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่น ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดพื้นที่ของตนเอง
 
บริจาคโลหิตได้ที่ :
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station)
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
โรงพยาบาลสาขาและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3o68TsG
 
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
 
หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปริ๊นท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปริ๊นท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรค COVID-19 แนบมาด้วย
 
วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
คลิก https://bit.ly/341Xika
 
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
 
สถานที่รับบริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2XGCf4l
 
 
ที่มา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

Visitors: 764,315