โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX ติดจากสัตว์สู่คน รวมทั้งติดจากคนสู่คน

โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX ติดจากสัตว์สู่คน รวมทั้งติดจากคนสู่คน
 
โดยสัมผัสสารคัดหลั่ง สัมผัสหรือใช้ของร่วมกับผู้ติดเชื้อโดยตรงและสามารถแพร่เชื้อจากหญิงตั้งครรภ์สู่ทารกในครรภ์ได้
แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
1. ระยะฟักตัว จะไม่แสดงอาการช่วง 5-21 วัน หลังจากได้รับเชื้อ
2. ระยะไข้ 1-4 วัน มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโต
3. ระยะผื่น 1-2 สัปดาห์ จะเริ่มจากผื่นแบบ ผื่นนูน ผื่นมีน้ำใสใต้ผื่น ผื่นมีน้ำขุ่นใต้ผื่น จนกระทั่งแผลแห้งเป็นขุย
4. ระยะฟื้นตัว ใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์
 
- ป้องกันตนเอง
1. หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์/ผู้ติดเชื้อ
2. กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ
4. ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่าและไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
หมายเหตุ ปัจจุบันที่แพร่อยู่เป็นจากคนสู่คน
 
 
 
Visitors: 764,317