ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมประกวดไอเดียการประหยัดพลังงาน

ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมประกวดไอเดียการประหยัดพลังงาน

 

  

 

MFLF PORTAL ร่วมกับ ส่วนงานสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมประกวดไอเดียการประหยัดพลังงาน ด้วยการนำเสนอวิธีประหยัดพลังงาน

 

ที่ทำได้จริงในพื้นที่การทำงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทุกไอเดียที่ทุกหน่วยงานร่วมเสนอเข้ามา จะมีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลและของรางวัลดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

4. ทุกแผนก/ส่วนงานที่เข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลเช่นกัน

 

กติกาการรับสมัคร

1. ส่งไอเดียประหยัดพลังงานที่ทำได้จริง ช่วยลดการใช้พลังงานในพื้นที่การทำงาน / ลดพลังงานจากกระบวนการทำงาน

2. ส่งไอเดียได้มากกว่า 1 ไอเดีย (สามารถเสนองบประมาณในการจัดทำตามไอเดียได้)

3. นำเสนอไอเดียตามฟอร์มที่กำหนด และถ่ายภาพประกอบจุดที่ต้องการนำเสนอ หรือ เป็นกิจกรรมที่กำลังดำเนินการในรูปแบบ PowerPoint 

4. ส่งผลงานได้ที่ นางสาวศุภมาส บาลใจ (ฟิวส์) ส่วนงานสิ่งแวดล้อม อีเมล supamard@doitung.org

 

ระยะเวลาส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2565

Visitors: 797,923