มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จับมือภาครัฐ ชุมชน และ 14 เอกชนชั้นนำ ร่วมมือขยายผล “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จับมือภาครัฐ ชุมชน และ 14 เอกชนชั้นนำ ร่วมมือขยายผล “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ใน 77 ป่าชุมชน ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 500 ล้านบาทและผลิตคาร์บอน 500,000 ตันเทียบเท่าภายใน 10 ปี
 
 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานประกาศเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทเอกชนชั้นนำ 14 แห่ง และภาคประชาชน 4 จังหวัดขยายผล “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดูแลป่าชุมชนอีก 143,496 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต 100,000 ไร่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อำนาจเจริญ และยโสธร
 
งานวันนี้ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิชัย เป็งเรือน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นผึ้ง และประธานเครือข่ายป่าชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการเสวนาโดยผู้แทนบริษัทเอกชน ผู้สนับสนุนงบประมาณ 14 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)​​​
2. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)​​
4. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)​
5. บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารออมสิน
9. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ​
11. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​
12. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ​​
13. บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)​
14. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขอขอบคุณภาคีทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนทำให้เกิดโครงการครั้งนี้ และมาร่วมงานกันในวันนี้
Visitors: 1,058,707