มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และแบรนด์ธุรกิจเพื่อสังคมดอยตุง (DoiTung) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 Thailand

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแบรนด์ธุรกิจเพื่อสังคมดอยตุง (DoiTung) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 Thailand
 
 
  
 
ในฐานะ Communication Partners มูลนิธิได้ถ่ายทอดเรื่องราวงานด้านการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ช่วยพลิกฟื้นวิถีชีวิตยากจนของผู้คนในพื้นที่ทุรกันดารให้กลับมาสมดุล มีศักดิ์ศรี ด้วยอาชีพสุจริตและรายได้ที่มั่นคง และกำลังเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตคาร์บอนเครดิตป้อนภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรม “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”
 
รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลธุรกิจสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลไทยผลักดันในวาระการประชุม APEC ครั้งนี้ ผ่านนิทรรศการ “50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าปลูกป่า ปลูกคน” และออกร้านสินค้าและคาเฟ่แบรนด์ดอยตุง
 
นิทรรศการ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับความสนใจจากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้าต่าง ๆ
 
  
 
การประชุม APEC 2022 Thailand ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open. Connect. Balance. มีเป้าหมายผลักดันให้กลุ่มผู้นำร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อสร้างแนวทางการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
 
 

 

Visitors: 1,058,707