หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง

หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง

 

หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง 


หน้ากากกรองอากาศ
- แบบไม่มีวาล์วระบายอากาศ
- แบบมีวาล์วระบายอากาศ

หน้ากากอนามัย
- แบบธรรมดา
- แบบคาร์บอน


วิธีการทิ้งหน้ากากป้องกันฝุ่น..ที่ใช้แล้ว
ใส่ถุงปิดให้สนิท ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 1,264,516