มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในการเรียนออนไลน์ ของ กสทช.

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ของ กสทช.
 
- ช่วงเวลาสนับสนุนตั้งแต่ 15 ส.ค.-15 ต.ค.64
- สำหรับ 1.นักเรียนอนุบาล - มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 2.นักเรียนอาชีวศึกษา 3.กศน.ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์
- สมัครผ่านโรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนรวบรวมส่งให้ต้นสังกัด
 
เงื่อนไข
-เลือกรับสิทธิสนับสนุนเน็ตมือถือ หรือเน็ตบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
- นักเรียน 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ (กรณีเน็ตบ้าน 1 บ้าน ได้รับเพียง 1 สิทธิ)
 
การสนับสนุนของ กสทช.
1.ช่วย Top-up แพ็กเกจเน็ตมือถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์
- สำหรับระบบเติมเงินและรายเดือนยกเว้นเบอร์ที่มีแพ็กเกจ Unlimited ความเร็ว 4 Mbps ขึ้นไป และซิมเทพ
- ใช้งาน Unlimited สำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอน Microsoft Teams, Google Meet,Zoom,Cisco Meeting,WebEx และ Line chat (ความเร็ว 10 Mbps)
- ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2GB สำหรับใช้งานอื่น ๆ (ความเร็วสูงสุด)
- หากย้ายค่ายจะหมดสิทธิทันที หรือ
 
2.ช่วยจ่ายค่าเน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการเดือนละ 79 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ Call Center 1200
 
 
ที่มา สำนักงาน กสทช.
Visitors: 609,417