การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คสก.)

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คสก.) ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ดังนี้

วันที่เลือกตั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00 – 12.00 น.


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

พื้นที่บนดอยตุง พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่พื้นที่บนดอยตุง

พื้นที่ 52 ไร่     พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่พื้นที่ 52 ไร่ และใกล้เคียง


สถานที่เลือกตั้ง

พื้นที่บนดอยตุง ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ

พื้นที่ 52 ไร่     โรงอาหารข้างโรงทอผ้า ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ


วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

                    ให้กาเครื่องหมายกากบาท X ในช่องลงคะแนน หน้าหมายเลขผู้สมัคร

พื้นที่บนดอยตุง กาเครื่องหมายได้ไม่เกิน 4 หมายเลข (เลือกตัวแทนได้ 4 คน)

พื้นที่ 52 ไร่     กาเครื่องหมายได้ไม่เกิน 5 หมายเลข (เลือกตัวแทนได้ 5 คน)


รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร

พื้นที่บนดอยตุง ผู้สมัคร 10 คน

พื้นที่ 52 ไร่     ผู้สมัคร 12 คน


การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.30 – 16.00 น.

พื้นที่บนดอยตุง ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ

พื้นที่ 52 ไร่     โรงอาหารข้างโรงทอผ้า ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ส่งรายละเอียดต่างๆ  ดังนี้

          1. รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร
- พื้นที่ดอยตุง คลิก            

- พื้นที่ 52 ไร่ คลิก 

          2. รายชื่อพนักงานที่มีสิทธิเลือกตั้ง

- พื้นที่ดอยตุง คลิก

- พื้นที่ 52 ไร่ คลิก

          3. ตัวอย่างวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

- พื้นที่ดอยตุง คลิก

- พื้นที่ 52 ไร่ คลิก

 

ประชาสัมพันธ์โดย :

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง คสก.

Visitors: 1,264,533