ประกาศ ที่ 10-2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

ประกาศ ที่ 10_2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
เนื่องด้วยปัจจุบันสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น มูลนิธิฯ จึงได้ออกประกาศว่าด้วย เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Visitors: 559,562