กรีนช้อปกรีนใช้ (เลือกสิ่งที่ใช่ เพื่ององค์กรยั่งยืน)

                         กรีนช้อปกรีนใช้ (เลือกสิ่งที่ใช่ เพื่อองค์กรยั่งยืน)

ขอประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
เรื่อง กรีนช้อป กรีนใช้ (เลือกสิ่งที่ใช่ เพื่ององค์กรยั่งยืน)

อบรม : วันที่ 15 มีนาคม 2566
รอบเช้า เวลา 8.30 น. - 10.30 น.
สถานที่ : สำนักงานสิ่งแวดล้อม 52 ไร่

อบรม : วันที่ 17 มีนาคม 2566
รอบเช้า เวลา 8.30 น.- 10.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม Vip conference

ลงทะเบียน : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZl4qzoLw0MF-ePpD7F28rONly-2Ub1KTgYnNtNnQvM/edit#gid=81212104


 

Visitors: 919,073