วันรีไซเคิลโลก

 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีความตั้งใจว่าจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จึงยึดหลักหมุนเวียนทรัพยากรตลอดวงจร นับตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต การขนส่ง จนถึงการจัดการของเสีย
 
แฟนพันธุ์แท้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และแบรนด์ดอยตุงคงจะคุ้นเคยกับเสื้อผ้า กระเป๋า และพรมยิงลายสัตว์น้ำจากเส้นใยพลาสติกเป็นอย่างดีใช่มั้ยคะ วันนี้เราลองมาดูอีก 6 ตัวอย่างที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำของเหลือทิ้งมาชุบชีวิตใหม่กันนะคะ
- เศษผ้า เศษฝ้ายกลายเป็นพวงกุญแจ และกระเป๋า
- เศษกระจกกลายเป็นอิฐตัวหนอน
- หญ้าแฝก เปลือกหัวหอม กากกาแฟ กลายเป็นสีย้อมเส้นด้าย
- แก้วกระดาษของคาเฟ่ดอยตุง กลายเป็นเยื่อสำหรับผลิตกระดาษสา
- กะลาแมคคาเดเมียกลายเป็นเป็นเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม (LPG)
- เปลือกกาแฟกลายเป็นปุ๋ยไส้เดือน
 
รีไซเคิลทำได้และทำง่าย มีไอเดียดีๆ อยู่รอบตัวเยอะเลยค่ะ
 
และที่สำคัญ นอกเหนือจาก recycle แล้ว อย่าลืมพี่น้องอีก 3R นะคะ ได้แก่ reduce, reuse, และ repair ซึ่ง reduce หรือการลดเป็นวิธีลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดเลยค่ะ
 
Visitors: 1,209,246