ทำไมไม่มีของเหลือทิ้งที่ดอยตุง

ทำไมไม่มีของเหลือทิ้ง? ที่ ‘ดอยตุง’

ก็เพราะที่นี่เขาดำเนินธุรกิจแบบ zero waste และตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับโลก 
โดยทำให้ในทุกขั้นตอนการผลิตไม่สร้างขยะ ด้วยการรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติก กากกาแฟ
เปลือกแมคคาเดเมีย เศษผ้าจากการทอผ้า น้ำที่ใช้ในการย้อมก็ยังสามารถบำบัดได้
และหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการออกแบบดีไซน์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักอีกด้วย 
ทำให้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับมาตรฐาน G Green Production ประเภทเซรามิก ระดับดีเยี่ยม และประเภทสิ่งทอ ระดับดีเยี่ยม ปี 2562
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไอเดียดีที่อยากแบ่งปัน เชื่อว่าทุกๆธุรกิจทำได้แค่เปลี่ยนความคิด
พลิกของเหลือทิ้งที่อาจจะดูไร้ค่า มาเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หลักกันเถอะ


#GGreen #GreenProduction #IndyEko #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาพ : Doitung มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ที่มา :
- www.thaipost.net
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

Visitors: 559,470