หน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันโควิดได้จริง

หน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันโควิดได้จริง
 
 
1. “หน้ากากอนามัย” หรือที่เรียกว่า Surgical Mask หรือ Medical Mask
2. หน้ากากผ้า สามารถใช้เข้ามาเสริมได้ หากขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่ต้องมีคุณภาพดีในการป้องกัน
 
สามารถตรวจสอบอย่างไร
1.ราคาสมเหตุสมผล
2.บรรจุภัณฑ์ชัดเจน
3.พิสูจน์ที่มาได้
4. ตรวจสอบที่มากับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ( www.fda.morph.go.th)ในหัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือโทร 1556
 
ที่มา :
Visitors: 606,469