ศบค. เตรียมปลดล็อก !! ถอดหน้ากากอนามัย ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิด ทั่วประเทศ

ศบค. เตรียมปลดล็อก !! "ถอดหน้ากากอนามัย"
 
 
ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิด ทั่วประเทศ
มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 
หน้ากากยังมีประโยชน์ทั้งการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ
จึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง
 
ที่มา : ศบค.
Visitors: 731,127