เพราะชีวิตต้องไปต่อ !! แม้โควิดยังอยู่ เราต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและไม่ประมาท

เพราะชีวิตต้องไปต่อ !!
 
 
แม้โควิดยังอยู่ เราต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและไม่ประมาท
 
 
 
ที่มา : หมอพร้อม
Visitors: 731,074