ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ?

ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ?
 
 
 
ที่มา กรุงเทพมหานคร
Visitors: 708,801