ผลศึกษา AstraZeneca Pfizer Moderna ป้องกัน Omicron ได้ใกล้เคียงกัน

ผลศึกษา AstraZeneca Pfizer Moderna ป้องกัน Omicron ได้ใกล้เคียงกัน
 
 
 
เข็ม 3 ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต
- กลุ่ม 18-59 ปี 96%
- กลุ่ม 608 97%
 
เข็ม 4 ป้องกันการติดเชื้อ Omicron
AstraZeneca 73%
Pfizer 71%
Moderna 71%
 
 
 
*** ผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ติดต่อฉีดวัคซีนได้ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
ข้อมูล จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 65)
 
 
 
Visitors: 764,309