สปสช. จับมือคลินิกชุมชนอบอุ่น ปูพรมกระจาย ATK ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

สปสช. จับมือคลินิกชุมชนอบอุ่น ปูพรมกระจาย ATK ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ
 
 
 
 
สปสช. จับมือคลินิกชุมชนอบอุ่น ปูพรมกระจาย ATK ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาดและบุคลากรในโรงเรียนทั่ว กทม. ตลอดเดือน ต.ค.นี้
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. ร่วมกับคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส ลงพื้นที่ตั้งจุดกระจายชุดตรวจ antigen test kit (ATK) แก่กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร เผย ตลอดช่วงเดือน ต.ค. นี้
 
สปสช. วางแผนร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการกระจายชุดตรวจ ATK รวมจำนวน 2 ล้านชุด แก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มที่มีอาชีพต้องพบปะคนจำนวนมาก ผู้ค้าในตลาด บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชนต่างๆ และพื้นที่เสี่ยง

โดย กทม.จะดูแลกลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะที่ สปสช.จะดูแลกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาด 
ร้านมินิมาร์ท และบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด กทม.
 
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Visitors: 575,186