รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน

รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศจะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน
 
 
"หมอพร้อม" พร้อมแล้วที่จะดูแลให้คนไทย
 
 
 
 
ที่มา :
กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 

 

Visitors: 457,086