ราชกิจจาฯ เผย ศบค.ปลดล็อก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิดได้แล้ว

ราชกิจจาฯ เผย ศบค.ปลดล็อก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิดได้แล้ว
 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศบค.ปลดล็อก รพ.เอกชน-ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งซื้อจัดหาวัคซีนโควิดจากหน่วยงานที่กำหนดได้แล้ว 
มีผลทันที (8 มิ.ย.)
 
วันนี้ (8 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 
ใจความสำคัญกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 6 ข้อ ได้ปลดล็อกอำนาจในการจัดหาวัคซีนให้แก่ รพ.เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สามารถจัดหา สั่งซื้อวัคซีนซึ่งขึ้นทะเบียนแล้ว ผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฯลฯ ได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (8 มิ.ย.) เป็นต้นไป
 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 

ที่มา : https://www.sanook.com/news/8394186/

 

 

Visitors: 480,071